Hartveilig Landgraaf

Samen redden wij levens

Over ons

Wie zijn wij

Enkele jaren geleden werd de stichting Hartveilig Landgraaf opgericht. Bij notariskantoor Ummels in Landgraaf werd de akte in bijzijn van Mr. N. Mickartz getekend. Het doel van de stichting is het aantal overlevenden na een hartstilstand te vergroten. Daarnaast zal de stichting zich intensief bezighouden met de volgende zaken:
• Plaatsen en beheren van AED’s en het op geoorloofde wijze bijeenbrengen en beheren van middelen om het voorgenoemde doel te kunnen verwezenlijken.
• Geven van bekendheid en publiciteit aan de stichting en haar doelstelling
• Werven van vrijwilligers
• Uitnodigen van vrijwilligers voor opleidingen
• Bijhouden van een adressenbestand van vrijwilligers en controleren van de actualiteit van de gegevens
• Communicatie met vrijwilligers en met andere hulpverlenende organisaties
• Opleiden van vrijwilligers en het verlenen van nazorg

414

Vrijwilligers

33

AED's

17

Sponsoren
Aanmelden

Meld je aan als vrijwilliger.

Aanmelden als vrijwilliger kan via ons e-mailadres info@hartveiliglandgraaf.nl.

Sponsors

Enkele sponsoren.

Drukkerij Hamers
Ronde Tafel Gravenrode
Notaris Mickartz
Meandergroep locatie Heereveld, de Dormig en Dr. Calshof
Faq Left Back Shape
FAQ

Veel gestelde vragen.

Op de AED zelf staat een uitleg, hoe u deze kunt
gebruiken.
Om je aan te melden is de eis dat je een reanimatietraining hebt gevolgd in de afgelopen 2 jaar. Bij de cursussen van de Hartstichting krijg je dan na afloop altijd een diploma. Maar bij een training voor je beroep of studie is dit niet altijd het geval. Meld je dan wel gewoon aan en kies bij soort training de optie 'beroepsmatig of voor studie' en vul de datum in van de laatste cursus.
Nee, in het systeem geef je zelf aan wanneer je beschikbaar bent. Bij een oproep ben je nooit verplicht om naar het slachtoffer te gaan. Misschien zie je de oproep niet op tijd, ben je te ver van het slachtoffer vandaan of kun je gewoon echt niet weg.

Het systeem houdt er rekening mee dat niet iedereen beschikbaar is en stuurt daarom meerdere burgerhulpverleners een oproep. Een deel van hen krijgt het verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan en te starten met reanimeren. Anderen krijgen het verzoek om eerst een AED op te halen.
Ja, het systeem stuurt altijd een oproep uit naar meerdere mensen in de buurt van het slachtoffer. De kans is dus heel groot dat je andere burgerhulpverleners aantreft bij het slachtoffer. Bovendien is degene die 112 belt ook bij het slachtoffer en ben je dus nooit alleen.
Bedenk altijd: zonder hulp overlijdt iemand met een hartstilstand. Je poging het slachtoffer te redden heeft dus altijd zin. En jouw inzet is waardevol voor nabestaanden. Het geeft hen troost dat iemand snel is gaan reanimeren en er alles aan heeft gedaan om hun dierbare te redden.

Misschien ben je bang dat je niet meer weet hoe je moet reanimeren. Vertrouw erop dat in een noodsituatie de kans groot is dat alles wat je geleerd hebt spontaan naar boven komt. En anders zijn vaak andere burgerhulpverleners ter plekke, die je steunen en coachen.